Als er voor een schooljaar geen waarde wordt berekend van een indicator, bijvoorbeeld omdat er te weinig leerlingen zijn voor de berekening, telt dit jaar dan wel of niet mee voor het 3-jaarsgemiddelde?

Voorbeeld

Onderbouwsnelheid
2015/2016 90% 30 leerlingen
2016/2017 95% 5 leerlingen
2017/2018 98% 30 leerlingen
Tellen de 5 leerlingen uit 2016/2017 wel mee voor het 3-jaarsgemiddelde voor de resultaten van 2019?

Nee, dit jaar telt niet mee in het 3-jaarsgemiddelde.