Als een school een havo/vwo 3 klas heeft, horen deze leerlingen bij havo meegeteld te worden voor de indicator Bovenbouwsucces. Waar tellen deze leerlingen mee als er verder geen havo klassen zijn?

De resultaten worden ook dan toegekend aan havo.