Onderwijspositie t.o.v. advies po

In deze indicator worden de onderwijspositie van de leerling in leerjaar drie en het ontvangen basisschooladvies in groep 8 tegen elkaar afgezet.

Het doel van deze indicator is om zichtbaar te maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het vo  tot het niveau te brengen dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht.
We gebruiken deze indicator om meerdere redenen. Allereerst vormt het een maat voor toegevoegde waarde. Wat heeft een school voor voortgezet onderwijs toegevoegd aan het niveau van een leerling? Met het advies van de basisschool hebben we hiervoor een mooi uitgangspunt om te bepalen of er sprake is van toegevoegde waarde in leerjaar 3.
De tweede reden is dat we graag willen dat scholen leerlingen motiveren en een kans bieden om  een hoger niveau te bereiken. Een school die leerlingen laat opstromen ten opzichte van het basisschooladvies wordt daarvoor beloond met deze indicator. Van belang is dan wel dat de school ook voldoende ondersteuning en begeleiding biedt zodat deze leerlingen ook in de bovenbouw goed kunnen presteren. Aan de andere kant hebben we met deze indicator ook zicht op scholen die leerlingen sterk selecteren en af laten stromen.