Waarom ontbreekt het driejaarsgemiddelde van mijn school, terwijl er wel een schoolweging per schooljaar is?

In dit geval is er sprake van meerdere scholen  onder dezelfde instellingscode, waarbij voor 1 van die locaties geen driejaargemiddelde wordt berekend.

Het komt voor dat er bijvoorbeeld sprake is van een uitvoeringslocatie die een nieuwkomersvoorziening is. Voor nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 berekenen wij geen driejaarsgemiddelde, omdat wij de leerresultaten van deze voorzieningen niet beoordelen. Wij publiceren de schoolweging en leerlingaantallen per jaar wel van deze uitvoeringslocaties, zodat nagegaan kan worden hoe de driejaarsgemiddelden van de overige locaties zijn berekend.