Twee scholen vallen onder dezelfde instellingscode, maar hebben geen eigen schoolweging. Is deze te bepalen?

Als het CBS de schoolweging niet voor beide scholen heeft kunnen bepalen, dan is het ook niet mogelijk deze zelf te bepalen. Het is wel mogelijk om als school een inschatting te maken. Deze inschatting kan dan voor eigen kwaliteitszorgdoeleinden gebruikt worden.                                     
 

Zelf een inschatting maken met eigen kwaliteitszorgdoeleinden

Zijn de populaties van de scholen vergelijkbaar? Dan kunt u ervan uitgaan dat de schoolweging ongeveer gelijk is. Is dat niet het geval? Dan kunt u een inschatting maken van de schoolweging van 1 van de scholen . Bijvoorbeeld door die van een vergelijkbare andere school te nemen. Dan kunt u de schoolweging van de andere school onder dezelfde instellingscode uitrekenen. 

Voorbeeld van een inschatting

Een voorbeeld: 2 scholen hebben dezelfde instellingscode. De eerste school heeft een gemiddelde populatie en de tweede een complexere populatie. De eerste school heeft 200 leerlingen, de tweede school heeft 90 leerlingen, de gezamenlijke schoolweging is 32. We schatten in dat de eerste school een schoolweging heeft van ongeveer 30. De ‘onbekende’ schoolweging van de tweede school is dan: ((200+90)*32 - 200*30)/90=36,44
De scholen kunnen deze schoolwegingen gebruiken bij hun kwaliteitszorg.