Twee scholen vallen onder hetzelfde BRIN, maar hebben geen eigen schoolweging. Is deze te bepalen?

Als het CBS de schoolweging niet voor beide scholen heeft kunnen bepalen, dan is het ook niet mogelijk deze zelf te bepalen (zie ook de vraag ‘Van sommige scholen ontbreekt de schoolweging in de file die de inspectie heeft gepubliceerd, hoe komt dat?’).

Het is wel mogelijk om als school een inschatting te maken. Deze inschatting kan dan voor eigen kwaliteitszorgdoeleinden gebruikt worden.
Als de populaties van scholen vergelijkbaar zijn, kan ervan worden uitgegaan dat de schoolweging ongeveer gelijk is. Als dat niet het geval is en de schoolpopulatie van de ene school is een stuk complexer dan van de andere school, dan kun je een inschatting maken van de schoolweging van één van beide. Dat kan bijvoorbeeld ook door een andere school te zoeken met een vergelijkbare populatie en daar de schoolweging van op te zoeken. De schoolweging van de andere school onder hetzelfde BRIN kun je dan uitrekenen.
 
Een voorbeeld: Twee scholen onder hetzelfde BRIN. De ene school heeft een heel gemiddelde populatie en de andere een complexere populatie. De gemiddelde school heeft 200 leerlingen, de andere school heeft er 100, de gezamenlijke schoolweging is 32. We schatten in dat de gemiddelde school een schoolweging heeft van ongeveer 30. De ‘onbekende’ schoolweging van de school met 100 leerlingen is dan: ((200+100)*32- (200*30))/100=36. De school met de meer complexe populatie van 100 leerlingen heeft dan een schoolweging van ongeveer 36. Deze schoolwegingen kunnen de scholen vervolgens gebruiken bij hun eigen analyses.