Wordt de spreiding van de schoolweging in de toekomst betrokken bij het beoordelen van de leerresultaten?

De spreiding van de schoolweging gebruiken wij niet bij het beoordelen van de leerresultaten. Dit is namelijk geen onderdeel van het onderwijsresultatenmodel. Daarom publiceren wij ook geen spreiding bij het driejaarsgemiddelde. We gaan een verkennend onderzoek uitvoeren om te kijken of het zinvol is om de spreiding wel te betrekken bij de beoordeling van de leerresultaten.