Hoe worden kleine scholen beoordeeld?

Slechts een zeer beperkt aantal scholen beschouwen we in het nieuwe onderwijsresultatenmodel als kleine school.

In het onderwijsresultatenmodel is een school een kleine school als er in het meest recente schooljaar, waarvan we de resultaten bekijken, minder dan vijf leerlingen in groep 8 zitten. Als dat het geval is kijken we bij de beoordeling van de resultaten naar de behaalde referentieniveaus van de laatste vijf schooljaren (WPO art. 10a, lid 5).

Meer weten? Zie de Regeling leerresultaten 2020.