Hoe worden kleine scholen beoordeeld?

Slechts een zeer beperkt aantal scholen beschouwen we in het onderwijsresultatenmodel als kleine school.

In het onderwijsresultatenmodel is een school een kleine school als er in de laatste 3 schooljaren minder dan 15 leerlingen in totaal in groep 8 zaten. Als dat het geval is kijken we bij de beoordeling van de resultaten naar de behaalde referentieniveaus van de laatste 5 schooljaren (WPO art. 10a, lid 5).

Meer weten? Zie de Regeling leerresultaten 2020.