Hoe worden fusiescholen beoordeeld?

Als scholen fuseren dan vindt de beoordeling van de leerresultaten plaats op basis van de leerresultaten behorend bij het BRIN van de fusieschool. In de schooljaren voor de fusie worden de leerresultaten van de oorspronkelijke school die niet wordt opgeheven beschouwd en in de schooljaren na de fusie de leerresultaten van de fusieschool.

Een voorbeeld: als school A en B per 1-8-2019 fuseren en doorgaan onder het BRIN van school A, dan baseren we het oordeel over de leerresultaten van 2018, 2019 en 2020 op de referentieniveaus van school A in 2018 en 2019 en de referentieniveaus behaald door de fusieschool (A+B) in 2020.

Het staat besturen en scholen vrij om hier in het kader van hun eigen kwaliteitszorg anders naar te kijken. Ook kunnen wij ons voorstellen dat het in sommige gevallen meer recht doet aan scholen om anders naar de schoolweging en de resultaten van fusiescholen te kijken. Als wij de resultaten van de fusieschool beoordelen tijdens een onderzoek op de school krijgt de school altijd de gelegenheid om een eigen verantwoording te geven over de resultaten. Deze verantwoording betrekken wij bij het bepalen van het oordeel.

Meer weten? Zie de Regeling leerresultaten 2020.