Hoe berekent CBS de schoolweging?

Het CBS heeft onderzocht welke kenmerken het risico voorspellen op een onderwijsachterstand van een leerling.

  1. opleidingsniveau van de ouders: van zowel de vader als de moeder wordt het opleidingsniveau meegenomen.                                     
  2. het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school.                                     
  3. land van herkomst van de ouders: het CBS kijkt naar de herkomst van de ouders. De herkomstlanden zijn ingedeeld in een aantal categorieën op basis van de ‘culturele afstand’ tot Nederland.                                     
  4. verblijfsduur in Nederland: het CBS kijkt naar de verblijfsduur van de moeder in Nederland.                                     
  5. schuldsanering: het CBS bekijkt of het gezin in de schuldsanering zit.     

                                
CBS berekent de verwachte onderwijsscore van elke leerling

Het CBS heeft toegang tot deze gegevens en kan op basis hiervan de verwachte onderwijsscore van elke leerling berekenen. De schoolweging wordt bepaald op basis van de verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op de school op peildatum 1 oktober t/m schooljaar 2021-2022. Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt gebruik gemaakt van peildatum 1 februari. De inspectie rondt de scores lager dan 20 af naar 20 en de scores hoger dan 40 naar 40. Hoe hoger de schoolweging, hoe complexer de leerlingenpopulatie en hoe lager de verwachte leerresultaten voor deze school.     

Meer informatie over de berekening

Meer informatie over de berekeningswijze van de schoolweging vindt u op de website van het CBS.