Het leerlingenaantal waarop de schoolweging van mijn school is gebaseerd, is te hoog/te laag. Hoe komt dit?

Waarschijnlijk wordt uw school als aparte school beschouwd, maar wordt deze niet als zodanig in RIO herkend.

Voorbeeld

De (fictieve) locatiecode 100X999 ontbreekt in RIO. De code is niet gekoppeld aan de (fictieve) vestigingserkenning van 00XX|00 en dan is het niet mogelijk om de gegevens van 00XX|C2 van 00XX|C1 te onderscheiden. Op 00XX|C1 is de schoolweging dan gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van 00XX|C1 en 00XX|C2 samen.