Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

In dit document lichten wij het onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en het nut hiervan voor scholen en besturen toe.