Zijn er voorschriften over het vastleggen van de dagplanning?

Nee. Er zijn geen voorschriften voor de wijze waarop u als basisschoolleraar een (dag)planning maakt. U bent ook niet verplicht om een dagplanning op papier te hebben of een rooster exact te volgen.