Moet ik voor elke les een lesvoorbereiding op papier hebben?

De wet schrijft niet voor hoe u als leraar uw les voorbereidt.