Zijn er richtlijnen voor hoe vaak wij als basisschool rapporten moeten opstellen voor de ouders?

Scholen zijn verplicht om ouders te informeren over de vordering van hun kind. De school is vrij in de vorm van rapportage en in het aantal rapporten dat zij per jaar opstelt.