Waar vind ik de veelgestelde vragen over het eindexamen voortgezet onderwijs?

Het onderwijsveld kan met alle vragen over examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) terecht op één plek: het Examenloket. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Examens en DUO hebben de handen ineen geslagen en besloten om de voorlichting aan de scholen over examens te bundelen.

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor alle vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan eerdergenoemde instanties. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Het Examenloket bereikt u:

Het Examenloket is telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
In de periode van 1 april tot 1 juli is het Examenloket telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur.