Waar kun je terecht met een vraag over examens?

Leerlingen

Leerlingen kunnen met vragen en opmerkingen over de rekentoets voortgezet onderwijs en de centrale examens terecht bij het LAKS

Ouders/verzorgers

Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. 

Scholen en besturen

Scholen en besturen kunnen met hun vragen over de schoolexamens, centrale examens, CSPE en rekentoets terecht bij het Examenloket van DUO.