Factsheet onregelmatigheden eindexamens 2015

In het examenjaar 2015 is voor totaal 850 leerlingen in het voortgezet onderwijs een gemaakt centraal examen van een specifiek vak door de inspectie ongeldig verklaard. De eindexamenkandidaten kregen de gelegenheid om het examen voor dat vak opnieuw te maken.