Factsheet ongeldig verklaarde eindexamens voortgezet onderwijs 2016

In het examenjaar 2016 zijn in totaal 607 onregelmatigheden gemeld bij de inspectie bij de afname van examens.

Op grond van artikel 43 Eindexamenbesluit zijn vanwege deze onregelmatigheden 1370 rekentoetsen en examens geheel of gedeeltelijk opnieuw afgelegd in een volgend tijdvak. 

De Inspectie heeft de betreffende examens en rekentoetsen hiertoe eerst ‘ongeldig verklaard’. In totaal werden ca. 1,2 miljoen examens afgelegd.

In de factsheet geeft de inspectie een overzicht van alle cijfers en een toelichting hierop.