Zorgen over werkdruk onder onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs tijdens coronacrisis

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op deze pagina leest u over de gevolgen van de coronacrisis voor leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs (vo). Het onderzoek vond plaats in de periode april tot en met juni 2021. Onderaan deze pagina vindt u ook het technisch rapport met de data, onderzoeksopzet en verantwoording.

Leraren, schoolleiders en besturen stonden de afgelopen periode voor de opdracht om in een onzekere en snel wisselende omstandigheden onderwijs vorm te geven. Ze hebben te maken gehad met 2 lockdowns, gedeeltelijke openingen voor kwetsbare leerlingen, onderwijs op afstand, hybride onderwijs en fysiek onderwijs met diverse, soms ingrijpende maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren. Uit de gesprekken tijdens het onderzoek bleek dat dit veel gevraagd heeft van onderwijsprofessionals. Er waren zorgen over de werkdruk, stress en afnemend welbevinden. Dit heeft echter in beperkte mate geleid tot ontevredenheid of minder functioneren.

Grote zorgen over werkdruk

Zowel bij leraren, schoolleiders als besturen waren er grote zorgen over de werkdruk, die als hoog is ervaren. Besturen maakten zich het meeste zorgen over de werkdruk. Het aandeel dat zich hierover (zeer) grote zorgen maakte was 89%. Hetzelfde geldt voor ongeveer driekwart van de leraren en schoolleiders. Besturen signaleerden een toename van stressverschijnselen en afname van het welbevinden onder hun personeel. Bijna de helft van de besturen maakte zich over een aanzienlijke groep docenten (5 tot 25%) zorgen over het welbevinden. Ruim 15% van de besturen maakte zich zelfs zorgen over meer dan de helft van de leraren.

Tegelijkertijd hoge betrokkenheid van onderwijspersoneel

In de gesprekken vertelden veel besturen dat ze, ondanks hun zorgen, trots zijn op de betrokkenheid en flexibiliteit van het personeel.

Besturen zagen over het algemeen dat de uitval van leraren beperkt is. Ook constateerden zij dat de werkdruk en stressverschijnselen maar in beperkte mate tot afname in het functioneren of tot ontevredenheid leidden. Sommige besturen vertelden zelfs aan dat zij een lagere uitval onder het personeel waarnemen dan normaal.

De meeste leraren hebben voldoende ondersteuning vanuit hun schoolleiding ervaren.