Gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten

De inspectie heeft in het mbo verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis voor de socialisatie van de studenten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder studenten en onderwijsteams (docenten en teamleiders) van 28 opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) aan bekostigde instellingen in de periode april tot juni 2021.

Een samenvatting van de resultaten vindt u in de factsheet Gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten.

In gesprek met docenten en studenten over hun ervaringen

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en de inspectie gingen tijdens een online bijeenkomst in gesprek met docenten en studenten over hun ervaringen en goede voorbeelden. De bijeenkomst is terug te kijken op de website van het ECBO.