Gevolgen van corona voor het niet-bekostigde middelbaar beroepsonderwijs

De inspectie heeft in het mbo verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van corona. Allereerst is onderzoek gedaan bij instellingen die rijksbekostiging krijgen voor het onderwijs. In Nederland verzorgen ook vele niet-bekostigde instellingen erkende mbo-opleidingen op diverse niveaus. Zij vormen eveneens een belangrijk deel van de onderwijssector, daarom deed de inspectie ook onderzoek bij het niet-bekostigd mbo.
Een samenvatting van de resultaten vindt u in de factsheet Gevolgen corona voor het niet-bekostigde middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderzoek richtte zich op de coronaperiode tot en met de zomer van 2021. Het bestond uit gesprekken met directies van 30 instellingen die erkende opleidingen verzorgen - instellingen van uiteenlopende grootte, in verschillende sectoren en verspreid over het land. De uitkomsten van de directiegesprekken zijn aangevuld met bevindingen uit een studentenenquête. Die studentenenquête is overigens niet representatief voor alle sectoren, gezien de lage respons van zo’n kleine 10% die bovendien voor 75% van studenten uit de sector zorg en welzijn kwam.