Bij wie kan ik terecht met een vraag over een ongewenste situatie op een instelling voor hoger onderwijs?

Onderwijs

Ouders, studenten, docenten, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de inspectie raadplegen wanneer zich in of rond de hoger onderwijsinstelling (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Wat te doen bij andere klachten in of rondom de instelling?

Hierover leest u meer op de pagina Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs?

Vragen over taken of werkwijze inspectie

Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, dan kunt u die stellen aan Klantcontact. Klantcontact is bereikbaar via (088) 669 60 60 op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen. 

Vragen over wet- en regelgeving

Hebt u een vraag over wet- en regelgeving stel dan uw vraag aan Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).