Bij wie kan ik terecht met een vraag over een ongewenste situatie op een instelling?

Vertrouwensinspecteurs

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs naast hun toezichthoudende taak een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur.

Lees meer informatie over de vertrouwensinspecteurs.

Onderwijs

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de inspectie raadplegen wanneer zich in of rond de hoger onderwijsinstelling (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Wat te doen bij andere klachten in of rondom de instelling?

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van individuele en/of arbeidsrechtelijke klachten in of rondom de instelling. Hebt u een klacht over het onderwijs? Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de instelling of de eventueel aanwezige interne- of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. De klachtenprocedure vindt u in het Onderwijs- en Examenreglement of op de website van de instelling. Het bevoegd gezag kan u eventueel informeren hoe u uw klacht kunt indienen.

Om een beter beeld van een instelling te krijgen, wil de inspectie wel graag uw melding van uw klacht ontvangen. Dit kan via het contactformulier.

Hoe en wanneer is de vertrouwensinspecteur bereikbaar?

Vertrouwensinspecteurs voor Nederland

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Vertrouwensinspecteurs voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland is het telefoonnummer:+31 30 670 60 01 of 0800 670 60 01 (kosteloos), bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur Nederlandse tijd. In verband met het grote tijdverschil tussen Caribisch Nederland en Nederland is het soms handiger een mail te sturen met een terugbelverzoek voor de vertrouwensinspecteur: cnvertrouwensinspectie@owinsp.nl. Vermeld in de mail in ieder geval uw naam en telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Loket Onderwijsinspectie en Rijksoverheid

Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, dan kunt u die stellen aan het Loket. Het Loket is bereikbaar via (088) 669 60 60 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen. Hebt u een vraag over wet- en regelgeving stel dan uw vraag aan Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).

Hoort bij