Aan welke voorwaarden moet het jaarverslag van een onderwijsinstelling voldoen?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur een Wetenschap heeft de Richtlijnen Jaarverslag onderwijs uitgebracht. Hierin staat voor alle onderwijssectoren beschreven hoe het jaarverslag moet worden opgesteld.