Boekhouder of wakend oog: verslag van onderzoek bij examencommissies hoger onderwijs over garantie niveau

 Een belangrijke taak van de examencommissie is na te gaan of het examen het beoogde eindniveau van de opleiding toetst. Bij een goede invulling van deze taak geven examencommissies aan studenten én aan de samenleving de verzekering dat het via de opleiding bereikte eindniveau aan de maat is.

In dit onderzoek gaan we of examencommissies garant staan voor het eindniveau van studenten.