Peil.Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022

Dit is de eerste peiling die een landelijk representatief beeld geeft van de digitale geletterdheid van groep 8-leerlingen in het basisonderwijs (bo) en het onderwijs in digitale geletterdheid op basisscholen. Het onderzoek leverde een scala aan resultaten op. Om tot deze resultaten te komen 
maakten leerlingen een toets en stelden we leerlingen, leerkrachten en schoolleiders vragen als: welke plaats heeft digitale geletterdheid in het onderwijs? Hoe vaardig zijn leerlingen met digitale apparaten en met digitale informatie? En hoe gaan leerkrachten en scholen om met dit relatief nieuwe vakgebied?

Basisscholen in Nederland zijn zich zeer bewust van het belang van het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen en hun taak als school daarin. Ze doen er dan ook al veel aan, maar ze doen dat nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat komt mede doordat scholen nog niet goed weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van onderwijs in digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is de combinatie van kennis over digitale technologie en de vaardigheden om hiermee om te gaan. Deze kennis en vaardigheden zijn belangrijk in de samenleving van nu, waarin veel informatie digitaal wordt uitgewisseld.