Zij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs

In het onderzoek ‘Zij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs’ heeft de Inspectie van het Onderwijs gekeken naar de kwaliteit van het gelijknamige zij-instroomtraject. Het basisonderwijs verwelkomt jaarlijks honderden nieuwe leraren die eerst een ander beroep hadden via dit speciale bij wet geregelde traject. Er gaat al veel goed, blijkt uit het onderzoek. Maar pabo’s en basisscholen zouden nauwer moeten samenwerken, zodat zij beter maatwerk kunnen bieden aan de individuele zij-instromers en daarmee de overstap nog gemakkelijker maken. Verder moet op sectorniveau duidelijk worden afgesproken wanneer een zij-instromer geschikt is om zelfstandig voor de klas te staan. Dat moet dan ook in de wet worden vastgelegd.

Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding, het bekwaamheidsonderzoek en het getuigschrift. Daarnaast werd de kennis van betrokkenen over de wettelijke Zij-instroom in het Beroep-voorschriften onderzocht, en de opvattingen van betrokkenen over het zij-instroomtraject in zijn geheel. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews (afgenomen van juni tot en met november 2020), met documentenonderzoek en via vragenlijsten bij de betrokken partijen. Het onderzoek is afgenomen bij een beperkte maar zoveel mogelijk representatieve steekproef.