Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de huidige en verwachte financiële ontwikkeling van de kleinere roc's en vakinstellingen en de mogelijke effecten op de kwaliteit van het onderwijs.

Vorig jaar heeft de inspectie een rapport uitgebracht over de financiële positie van de agrarische opleidingscentra (aoc’s). De conclusie van dat onderzoek was dat de aoc’s vooral financiële risico’s lopen door krimp. Omdat veel aoc’s relatief klein zijn en ook kleine opleidingen hebben, zou dit op termijn de kwaliteit van het onderwijs kunnen bedreigen. Dit deed de vraag rijzen hoe het staat met de overige kleinere mbo-instellingen.