Rapport zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs proberen op allerlei manieren het zittenblijven te beperken. Ze hebben namelijk twijfels over het nut van een jaar overdoen. Toch blijven er meer leerlingen zitten dan vroeger. De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar zittenblijven in het voortgezet onderwijs. Een van de aanbevelingen is dat scholen goed analyseren hoe effectief elk van hun maatregelen is. Verder kan het helpen als de school duidelijk afspreekt welke rol de docenten hebben tijdens de overgangsvergaderingen.