Driejaarlijks onderzoek College voor Toetsen en Examens (CvTE) 2024

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het functioneren van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Eens in de 3 jaar doen wij onderzoek naar de kwaliteitsborging door het CvTE. In december 2023 en januari 2024 hebben wij zo’n driejaarlijks onderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben wij de kwaliteit onderzocht van de procedures die het CvTE heeft ingezet bij het doorvoeren van de referentieniveaus taal en rekenen in de centrale toetsen en examens. Dit rapport is het verslag van het driejaarlijkse onderzoek.