Rapport naar het gespecialiseerd onderwijs of niet?

Is het (meer) reguliere onderwijs gunstiger voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften dan het gespecialiseerd onderwijs? Dat is de vraag die de inspectie probeert te beantwoorden in het onderzoek ‘Naar het gespecialiseerd onderwijs of niet?’. We keken daarbij naar zaken als schoolprestaties, diploma’s en arbeidsmarktuitkomsten. Vaak wordt vermoed dat het regulier onderwijs op deze gebieden gunstig uitwerkt voor leerlingen, omdat het bijvoorbeeld vaak in staat is meer profielen aan te bieden.

Met dit onderzoek leveren we geen sluitend bewijs voor het vermoeden dat een keuze voor regulier onderwijs de onderwijskansen vergroot voor leerlingen die wat betreft hun ondersteuningsbehoefte daar ook zouden passen. Het onderzoek ondersteunt dit vermoeden wel.
 

Dit rapport voldoet helaas nog niet aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid. Als inspectie vinden wij het belangrijk dat onze documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom plaatsen we binnenkort het digitaal toegankelijke document op onze website. Ervaart u in de tussentijd problemen? Laat ons dit dan weten via het contactformulier.