Landelijk Rapport LEA/vve 2022/2023

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt hoe gemeenten invulling geven aan het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van onderwijssegregatie. Uit de jaarrapportage van 2022 blijkt dat veel essentiële onderwerpen onbelicht zijn gebleven. Het overleg over deze onderwerpen ontbreekt steeds vaker en in steeds meer gemeenten en gemeenten komen weinig tot concrete afspraken. In het Landelijk rapport LEA/vve leest u meer over de invulling die gemeenten geven aan de Lokale Educatieve Agenda en voor- en vroegschoolse educatie. In het tweede deel van het rapport zoomen we in op het thema resultaatafspraken vroegschoolse educatie.