Signalen over de kinderopvang

Wij houden als Inspectie van het Onderwijs toezicht op de gemeentelijke taken over toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Hierbij hoort ook het uitvoeren van stelselonderzoek dat gericht is op belangrijke thema’s, zoals de werkwijze van GGD’en en gemeenten als zij signalen binnenkrijgen. Uit ons rapport blijkt dat de afhandeling van de signalen over de kinderopvang door gemeenten en GGD’en grotendeels op orde is. We concluderen echter dat er ook ruimte is voor verbetering.

In dit onderzoek komen 3 aanbevelingen voor gemeenten en GGD’en, VNG Naleving, GGD GHOR NL en het ministerie van SZW naar voren: 

  1. Investeer in duidelijke informatieverstrekking over het signalenproces richting potentiële melders.
  2. Investeer in een goed werkend registratiesysteem voor signalen.
  3. Formuleer (landelijke) denklijnen voor de inrichting van het signalenproces.

De uitgebreide toelichting van deze aanbevelingen kunt u lezen in het rapport Signalen over de kinderopvang.