Verschillen tussen samenwerkingsverbanden

De inspectie heeft verkend welke verschillen er zijn tussen samenwerkingsverbanden in het onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe die eventueel samenhangen met uitkomsten op leerlingniveau. Daarbij is gekeken naar zowel in-, en uitstroom uit het niet-reguliere onderwijs (speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs) en schoolprestaties in de vorm van het behalen van een diploma op een bepaalde leeftijd of deelname aan meer theoretisch niveau van onderwijs.