Methodologische verantwoording bij het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021

Dit is de methodologische verantwoording bij het rapport 'Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021. Met dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en de handhaving door gemeenten in Nederland in 2021. Uit de resultaten blijkt dat in 2021 de coronacrisis nog steeds impact heeft op toezicht en handhaving op de kinderopvang. Hoe GGD’en hiermee zijn omgegaan, lichten we uit in het rapport. In deze methodologische verantwoording vindt u de verantwoording van de gehanteerde definities en databronnen, methoden en werkwijze waarmee dit rapport tot stand is gekomen. Daarnaast vindt u hier de tabellen met landelijke descriptieve gegevens waarop de tabellen en figuren in het rapport gebaseerd zijn.