Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021

Met dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en de handhaving door gemeenten in Nederland in 2021. Uit de resultaten blijkt dat in 2021 de coronacrisis nog steeds impact heeft op toezicht en handhaving op de kinderopvang. Hoe GGD’en hiermee zijn omgegaan, lichten we uit in het rapport. Ook besteden we aandacht aan de bekendheid met de meld-, overleg- en aangifteplicht.

Door sluitingen in verband met corona konden de GGD’en ook in 2021 niet alle verplichte (jaarlijkse) onderzoeken uitvoeren. Door goed overleg en een hoog aanpassingsvermogen zijn wel nagenoeg alle voorzieningen in de afgelopen 2  coronajaren tenminste 1 keer onderzocht. De sector heeft zich dit jaar dus wederom uitermate flexibel weten op te stellen, waardoor toezicht en handhaving weer bijna op hetzelfde niveau zijn als voor corona.

Gemeenten en GGD’en hebben toezicht en handhaving naar beste kunnen vormgegeven en dat wekt vertrouwen, constateren we in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021.