Factsheet Meld-, overleg- en aangifteplicht in de kinderopvang

Het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021 is gepubliceerd. Met dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en de handhaving door gemeenten in Nederland in 2021. Uit de resultaten blijkt dat in 2021 de coronacrisis nog steeds impact heeft op toezicht en handhaving op de kinderopvang. Hoe GGD’en hiermee zijn omgegaan, lichten we uit in het rapport. Ook besteden we aandacht aan de bekendheid met de meld-, overleg- en aangifteplicht (moa). De moa stelt professionals in de kinderopvang verplicht om te handelen wanneer er signalen zijn over mishandeling of seksueel misbruik van een kind in de kinderopvang door een persoon werkzaam in de kinderopvang.

Meer over de moa vindt u terug in deze factsheet Meld-, overleg- en aangifteplicht in de kinderopvang.