Methodologische verantwoording bij het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020

Dit is de methodologische verantwoording bij het rapport 'Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020 - Kinderopvang ten tijde van corona’. In deze methodologische verantwoording vindt u de verantwoording van de gehanteerde definities en databronnen, methoden en werkwijze waarmee dit rapport tot stand is gekomen.