10-14 onderwijs

Om de onderwijskwaliteit op de diverse instellingen voor 10-14 onderwijs in Nederland te kunnen waarborgen, is het nodig dat er een goede wettelijke verankering komt van deze specifieke onderwijssoort voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Alleen op basis daarvan kan de Inspectie van het Onderwijs adequaat toezien op de kwaliteit van dit sectordoorbrekende onderwijs en kunnen besturen daar passende verantwoording over afleggen. De huidige situatie zonder passende wet- en regelgeving voor sectordoorbrekend onderwijs kent de nodige risico’s en de meerwaarde in de vorm van een ononderbroken leerlijn voor de leerlingen is niet gegarandeerd. De leerlijn zou zelfs juist verstoord kunnen raken door het onvoldoende stellen en evalueren van doelen ten aanzien van het onderwijs en het leren.

Dit onderzoeksrapport laat zien dat 12 onderzochte initiatieven voor 10-14 onderwijs niet alleen flink uiteenlopen op het gebied van groepssamenstellingen en onderwijsconcepten, maar ook in de onderzochte onderdelen van de onderwijskwaliteit. Er is aanleiding tot zorgen over de kwaliteitszorg van het merendeel van de initiatieven. Het rapport toont ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld daar waar het gaat over doorlopende leerlijnen en leerlingbegeleiding. Navolging van deze voorbeelden biedt kansen voor de succesvolle verdere uitwerking van effectief 10-14 onderwijs en de waarborg van de kwaliteit ervan.

Bekijk hier een geografisch overzicht met informatie over de onderzochte 10-14 initiatieven.