Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Waadhoeke

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Waadhoeke.

De gemeente heeft in 2022 voldaan aan de herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.