Peil.Engels einde basisonderwijs 2017-2018

Dit peilingsonderzoek laat zien dat basisscholen verschillen in de manier waarop zij hun onderwijs in Engels vormgeven. Zo heeft een derde van de basisscholen een coördinator of werkgroep voor het vak Engels; de overige scholen niet. Ook zien we dat de leerlingprestaties op het gebied van Engels aanzienlijk uiteenlopen. Dat de prestaties zo van elkaar verschillen komt waarschijnlijk mede door het ontbreken van heldere en in de wet verankerde beheersingsniveaus voor Engels aan het einde van het basisonderwijs.