Specifiek onderzoek bestuurlijk handelen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)

Naar aanleiding van de problemen rondom de examinering bij VMBO Maastricht zijn meerdere onderzoeken verricht bij LVO. Een van deze onderzoeken is dit onderzoek naar het bestuurlijk handelen. Wij hebben gekeken naar de manier waarop het bevoegd gezag de scholen aanstuurt en zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het functioneren van het interne toezicht en de medezeggenschap maken deel uit van dit onderzoek.

Download 'Specifiek onderzoek bestuurlijk handelen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)'
PDF document | 77 pagina's | 1 MB