Het handelen van de Inspectie van het Onderwijs bij het toezicht op het VMBO Maastricht

De Inspectie van het Onderwijs constateerde in juni 2018 ernstige onregelmatigheden in de schoolexamens bij het VMBO Maastricht. Omdat volgens het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs alle onderdelen van het schoolexamen moeten zijn afgerond voordat leerlingen mogen deelnemen aan het centraal examen, heeft de inspectie ingrijpende maatregelen genomen.

Deze examencrisis veroorzaakte grote maatschappelijke onrust en ophef. De inspectie heeft na overleg met het ministerie van OCW de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar het handelen van de onderwijsinspectie. Het onderzoek ging hierbij om de periode vanaf het moment van ontstaan van het VMBO Maastricht in augustus 2015 tot aan 28 juni 2018, het moment van overdracht van de werkzaamheden van de onderwijsinspectie aan de externe examencommissie.