Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs kunnen vinden, verdeelt de overheid sinds 2014 het geld voor zorgleerlingen over de regionaal georganiseerde samenwerkingsverbanden. De inspectie heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd bij tien samenwerkingsverbanden naar de besteding en verantwoording van de gelden. Uit dit onderzoek blijkt dat alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief extra ondersteuning hebben gekregen. Wel blijft onduidelijk welke resultaten gehaald worden met de gelden voor passend onderwijs.