Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht

In het Landelijk rapport van 2014 heeft de inspectie gerapporteerd over verschillen in de uitvoering van het toezicht tussen de GGD’en. Die verschillen kwamen onder andere tot uitdrukking in het aantal afgegeven handhavingsadviezen door de toezichthouders van de GGD. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de inspectie gevraagd een verdiepend onderzoek naar de verklaring voor deze verschillen uit te voeren.