Rapportage toezicht kwaliteit examinering en kwaliteitsborging 2016 - Examenorganisatie SVPB

De Inspectie van het Onderwijs voerde in november 2016 toezicht uit bij de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, SVPB. Het toezicht op de SVPB vindt, op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, elke drie jaar plaats. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de organisatie en van de kwaliteit van de examinering te bepalen en om de risico's voor de examinering in te schatten.

De inspectie baseert zich op het Toezichtkader bve 2012 en het Addendum 2015. Op voorstel van de inspectie en afgeleid van het Toezichtkader bve 2012 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het toezichtkader SVPB 2013 vastgesteld. Het toezichtkader SVPB bestaat uit twee kwaliteitsgebieden, Examinering en Kwaliteitsborging.