Het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs in 2016

Op 1 september 2017 treedt  de Wet versterking bestuurskracht in werking. Daardoor krijgen opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs meer taken en bevoegdheden in het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Om die reden waren wij nieuwsgierig hoe de opleidingscommissies nu functioneren en of ze klaar zijn voor de nieuwe taken die hun te wachten staan.

Het algemene beeld uit ons onderzoek is dat de meeste opleidingscommissies hun huidige taken naar behoren uitvoeren. Daarbij valt op dat de verschillen groot zijn: er zijn actieve en reactieve opleidingscommissies. Het ambitieniveau mag bij sommige opleidingscommissies wel wat hoger liggen. Verder verdient de ondersteuning en facilitering van opleidingscommissies aandacht van besturen. Zowel opleidingscommissies als bestuur zouden zich meer kunnen inspannen om de werkzaamheden en resultaten van de opleidingscommissie breder bekend te maken. Want bijna de helft van de studenten is niet eens op de hoogte van het bestaan van een opleidingscommissie.

Willen opleidingscommissies ook hun nieuwe taken en bevoegdheden naar behoren uitvoeren, dan is er op onderdelen dus nog werk aan de winkel. Er liggen volop kansen om de kwaliteitscultuur binnen instellingen en de professionalisering van opleidingscommissies verder te verbeteren. Met ons onderzoek naar opleidingscommissies hopen we daaraan een impuls te geven. De instellingen en de studenten zijn nu aan zet. De uitkomsten van ons onderzoek geven hun extra handvatten om aan de slag te gaan.