Themaonderzoek Opbrengstgericht werken bij rekenen en wiskunde in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek uitgevoerd naar opbrengstgericht werken bij het leer- en vormingsgebied rekenen-wiskunde in het basisonderwijs.

Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is een belangrijk onderwerp op de beleidsagenda van het ministerie van OCW. Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken.

De inspectie heeft de opbrengstgerichtheid van een school uiteengezet in een aantal kwaliteitskenmerken. In aansluiting is niet alleen onderzocht hoe de opbrengstgerichtheid van scholen is, maar ook in hoeverre opbrengstgericht werken positief samenhangt met de leerresultaten die een school weet te halen.

Om praktische redenen is het onderzoek beperkt tot het onderwijs in rekenen-wiskunde op basisscholen. Het onderzoek is uitgevoerd op een representatieve landelijke steekproef van 166 scholen.