Brochure Opbrengsten maak er werk van!

De brochure laat zien hoe de toetsresultaten van opbrengstgerichte, matig opbrengstgerichte en weinig opbrengstgerichte scholen aanzienlijk van elkaar verschillen. Er wordt beschreven wat de kenmerken zijn van opbrengstgericht werken en welke kenmerken het verschil maken tussen opbrengstgerichte scholen en weinig opbrengstgerichte scholen. Ook het belang van evaluatie en het stellen van doelen voor opbrengstgericht werken komen aan bod.

Analyseren en verbeteren opbrengsten

De Inspectie van het Onderwijs wil met deze brochure scholen en besturen handvatten geven om hun eigen opbrengstgerichtheid te analyseren en, waar nodig, te verbeteren.

Positief verband

Er bestaat een positief verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de resultaten van hun leerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de inspectie in november 2010 publiceerde. Opbrengstgericht werken werpt vooral zijn vruchten af wanneer het breed gedragen wordt: niet alleen door de leerkrachten en de directie, maar ook door het bestuur van de school.

Basisvaardigheden

De inspectie heeft de afgelopen jaren verschillende malen aandacht geschonken aan de basisvaardigheden rekenen en taal. Doel was om in kaart te brengen wat scholen met goede resultaten onderscheidt van scholen met minder goede resultaten.