Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang in schooljaar 2019-2022

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs geven jaarlijks een overzicht van het aantal binnengekomen dossiers. Binnen de kinderopvang is in 2022 is het aantal dossiers gestegen naar 233 dossiers, in 2019 waren dit er 134. De dossiers gaan over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, over fysiek en psychisch geweld en over discriminatie en radicalisering.

Bekijk ook: