Overzicht meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2021

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zijn het aanspreekpunt voor meldingen van misdrijf tegen de zeden of mishandeling in de kinderopvang. In deze factsheet geven wij inzicht in het aantal meldingen dat in de periode 2019 tot en met 2021 ontvangen is. Ook geven we duiding aan de cijfers.